A&M Elektronarzędzia Sp. z o.o. udziela gwarancji tylko dla zakupu konsumenckiego* na uszkodzenia będące wynikiem wad materiałowych lub produkcyjnych. Okres gwarancji  dla narzędzi użytkowanych w gospodarstwach domowych obowiązuje przez 24 miesiące a dla akumulatorów i ładowarek 12 miesięcy. Akcesoria nie podlegają gwarancji.
 
Gwarancji nie podlegają (przyczyny wyłączenia gwarancji):
 
Okres gwarancji liczy się od daty zakupu .Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z ustawy o niezgodności towaru z umową oraz/lub innych ustaw. Narzędzie posiada deklarację zgodności CE.
 
* Zakup konsumencki jest to zakup dokonany przez podmiot, któray nabywa tę rzecz w celu nie związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Zakup dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną do celów związanych z działalnością  gospodarczą uważa się za zakup komercyjny.