24 miesiące gwarancji fabrycznej

Firma Black & Decker polega na jakości produkowanych przez siebie elektronarzędzi i udziela klientom nadzwyczajnej gwarancji. Gwarancja ta jest oferowana jako dodatkowe świadczenie, które w żadnym wypadku nie ogranicza ustawowego prawa do gwarancji. Obowiązuje ona we wszystkich państwach Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy Wolnego handlu EFTA.

Gdyby w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu Twoje elektronarzędzie firmy Black & Decker uległo uszkodzeniu z powodu wady materiałowej lub fabrycznej, gwarantujemy bezpłatną naprawę lub wymianę sprzętu na nowy tak, by zaangażowanie klienta było przy tym możliwie najmniejsze.
Muszą być spełnione następujące warunki:

By skorzystać z gwarancji, musisz przedstawić dowód zakupu sprzedawcy lub jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych.